Kansallinen kaupunkipuisto Tampereelle

Tampereen pitää olla aktiivinen kansallisen kaupunkipuiston perustamisessa. Suomessa on nyt viisi kansallista kaupunkipuistoa ja Tampere on jäämässä kärjestä, jossa monessa asiassa olemme.

Tampereen kansalliseksi kaupunkipuistoksi soveltuva kokonaisuus voisi alkaa Eteläpuistosta ja kulkea Ratinan kautta Tammerkosken vartta Näsijärvelle. Samalla voidaan estää jatkuvat pohdinnat Eteläpuiston rakentamiselta. 

Kansallisen kaupunkipuiston ajatuksena on turvata kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluva kulttuuri- tai luonnonmaisema ja sen historialliset ominaispiirteet. Samalla voidaan säilyttää muun muassa kaupunkikuvalliset ja virkistykselliset arvot. Tämä edellä  ehdottamani puistokokonaisuus täyttää vaivatta vaaditut kriteerit. Tässä osittain helmimäisessä puistoketjussa Eteläpuisto on tärkeä elementti liittyen Klingendahlin historialliseen teollisuuskiinteistöön ja Pyhäjärven vesistönäkymiin.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on oikeastaan kunniavelka, joka meidän on maksettava Tampereen rakentaneille sukupolville. Tampereen ilmeeseen kuuluu teollinen perinne, jota ei saa unohtaa, vaan pikemminkin kunnioittaa. Tuntemalla ja kunnioittamalla historiallista taustaamme voimme erottautua muista kaupungeista ja alueista. 

Tärkeä peruste kaupunkipuistolle on myös keskustassa asuvien yhteys Ratinan sillan ali Pyynikille. Keskustassa asuvien tarpeet tahtovat jäädä usein huomaamatta suunnittelijoilta, mutta niitä ei saa väheksyä erityisesti kun pyrimme pitämään keskustan asuttuna. Eteläpuiston sijaan rakentamista voi kyllä pohtia Koulukadun itäpuolelle jo rakennetun alueen täydentämisenä. Tässä rakentamisessa voi vaihtoehto olla myös korkeat rakennukset, jolloin säästetään arvokasta rakennusmaata.

Comments are closed.