Tarvitaanko liikennevaloja?

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu miksi Satakunnankatu toimi liikenteellisesti hyvin, vaikka liikennevalot olivat poissa päältä. Olin keskustelussa aluksi kriittinen, koska epäilin sivukatujen liikenteen ruuhkautuvan. Näin ei ollut käynyt, vaan liikenne oli pelannut.

Keskustelussa toivottiin myös liikenneympyröitä liikennevalojen sijaan. Liikenneympyröitä pidettiin myös kaupunkikuvallisesti parempina.

Yleisesti liikennevalot parantavat liikenneturvallisuutta ja lisäävät kokonaisuudessa välityskykyä. Liikennevalot erityisesti varmistavat sivukadulta pääsyn pääliikennevirtaan sekä takaava jalankulkijoille turvallisen kadun ylityksen. Tosin monessa tapauksessa kevyen liikenteen odotusajat kasvavat pitkiksi. Liikennevalot maksavat kohtuullisen paljon 200 000 euroa hurahtaa helposti ja niiden ylläpitokustannukset ovat merkittävät.

Toimivuuden ja kustannusten takia Tampereen liikennevalot pitäisi arvioida uudelleen. Nykyään Tampereella on kyllä ehkä liikaakin liikennevaloja. Eräs sellainen kohta on Hämeenpuiston ja Puutarhakadun risteys, jossa seisoo kaikki liikkujat.

Liikenneympyrät tai kiertoliittymät, kuten nykyään sanotaan, ovat todella eräs vaihtoehto. Tunnustan tuoneeni uusien kiertoliittymien idean Suomeen joskus 80-luvun lopulla. Lammin kunnassa on Lamminhovin liittymä, joka oli liikenneturvallisuudeltaan todella huono. Siihen ei löydetty silloisilla  keinoilla toimivaa ratkaisua. Ehdotin Jarmo Kuivaselle, joka silloin oli vielä työssä Tiehallinnossa, paikalle kiertoliittymää. Tenho Aarnikko ne taisi sitten suunnitella. Liittymästä tuli turvallinen ja toimiva.

Kyllä siis kiertoliittymä on käyttökelpoinen ja kaupunkikuvallinen ratkaisu, mutta vaatii tilaa. Englannissa näkee myös hyvin pienisäteisiä kiertoliittymiä. Niiden soveltuvuutta ei tietääkseni ole testattu Suomessa. Sietäisi selvittää.

Eräs vaihtoehto on hallita muilla keinoilla autojen nopeuksia, jotta liikenne on kaikilla kulkumuodoilla turvallista ja sujuvaa. Tällöin tulee kysymykseen esimerkiksi loivasti ja pitkällä matkalla korotettu liittymä. Siinä autoilija luontaisesti vähentää nopeutta.

Comments are closed.